Cenník odborných školení

Cenník platný od 01.01.2017

Termíny školení sa dohodnujú indviduálne a dájú sa dohodnúť aj mim pracovnýh dní

CENNÍK ODBORNÝCH ŠKOLENÍ - (KARENIS s.r.o. )

           

VŠEOBECNÉ ŠKOLENIA BOZP

DRUH ŠKOLENIA

CENA ZA ÚČASTNÍKA

ZMLUVNÝ PARTNER

Vydaný doklad

Rozsah školenia

Termín opakovania

Vstupné školenia zamestnancov z BOZP

15 €

0 €

záznam

1 hod.

-

Opakované školenia zamestnancov z BOZP

15 €

0 €

záznam

2 hod.

1 x za 24 mesiacov

Vedúci zamestnanci z BOZP

15 €

0 €

záznam

2 hod.

-

Zástupcovia zamestnancov z BOZP

15 €

0 €

záznam

1 hod.

1 x za 24 mesiacov

           
           

VŠEOBECNÉ ŠKOLENIA OPP

DRUH ŠKOLENIA

CENA ZA ÚČASTNÍKA

ZMLUVNÝ PARTNER

Vydaný doklad

Rozsah školenia

Termín opakovania

Vstupné školenie zamestnancov z OPP

10 €

0 €

záznam

1 hod.

-

Opakované školenie zamestnancov z OPP

10 €

0 €

záznam

1 hod.

1 x za 24 mesiacov

Vedúci zamestnanci z OPP

10 €

0 €

záznam

2 hod.

1 x za 24 mesiacov

           
           

VŠEOBECNÉ ŠKOLENIA VODIČOV

DRUH ŠKOLENIA

CENA ZA ÚČASTNÍKA

ZMLUVNÝ PARTNER

Vydaný doklad

Rozsah školenia

Termín opakovania

Vodiči motorových vozidiel

20 €

15 €

preukaz

2 hod.

1 x za 24 mesiacov

           
           

VŠEOBECNÉ ŠKOLENIA PRVEJ POMOCI

DRUH ŠKOLENIA

CENA ZA ÚČASTNÍKA

ZMLUVNÝ PARTNER

Vydaný doklad

Rozsah školenia

Termín opakovania

Prvá pomoc

20 €

15 €

záznam

dohodou

1 x za 24 mesiacov

 

 

 

 

 

 

           

BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK

DRUH ŠKOLENIA

CENA ZA ÚČASTNÍKA

ZMLUVNÝ PARTNER

Vydaný doklad

Rozsah školenia

Termín opakovania

Základné školenie

500 €

450 €

osvedčenie

176 hod.

-

Aktualizačná odborná príprava

85 €

65 €

potvrdenie

16 hod.

1 x za 5 rokov

           
           

PRÁCE VO VÝŠKACH A NAD VOĽNOU HĹBKOU

DRUH ŠKOLENIA

CENA ZA ÚČASTNÍKA

ZMLUVNÝ PARTNER

Vydaný doklad

Rozsah školenia

Termín opakovania

Základné

50 €

39 €

preukaz

4 hod.

-

Opakované

20 €

15 €

potvrdenie

1 hod.

1 x za 12 mesiacov

Aktualizačná odborná príprava

25 €

20 €

potvrdenie

2 hod.

1 x za 5 rokov

           
           

PRÁCE VO VÝŠKACH A NAD VOĽNOU HĹBKOU (HOROLEZECKÁ A SPELEOLOGICKÁ TECHNIKA )

DRUH ŠKOLENIA

CENA ZA ÚČASTNÍKA

ZMLUVNÝ PARTNER

Vydaný doklad

Rozsah školenia

Termín opakovania

základné - Horolezecká a speleologická technika (výcvik)

170 €

150 €

preukaz

6 hod.

-

opakované - Horolezecká a speleologická technika 

50 €

39 €

Potvrdenie

2 hod.

1x12 mesiacov

Aktualizačná odborná príprava (HST)

65 €

50 €

potvrdenie

2 hod.

1 x za 5 rokov

           
           

LEŠENÁRI

DRUH ŠKOLENIA

CENA ZA ÚČASTNÍKA

ZMLUVNÝ PARTNER

Vydaný doklad

Rozsah školenia

Termín opakovania

Základné

75 €

60 €

preukaz

20 hod.

-

Opakované

35 €

28 €

potvrdene

2 hod.

1 x za 24 mesiacov

Aktualizačná odborná príprava

45 €

35 €

potvrdenie

3 hod.

1 x za 5 rokov

           
           

VODIČI MOTOROVÝCH VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKOV

DRUH ŠKOLENIA

CENA ZA ÚČASTNÍKA

ZMLUVNÝ PARTNER

Vydaný doklad

Rozsah školenia

Termín opakovania

Základné školenie - vysokozdvižné MV

83 €

70 €

preukaz

podľa typu

-

Rozširovací kurz o ďalšiu triedu, druh

50 €

40 €

preukaz

podľa typu

-

Opakované školenie

35 €

30 €

potvrdenie

8 hod.

1 x za 12 mesiacov

Aktualizačná odborná príprava

45 €

35 €

potvrdenie

8 hod.

1 x za 5 rokov

           
           

OBSLUHA TLAKOVÝCH ZARIADENÍ (OBSLUHA TNS)

DRUH ŠKOLENIA

CENA ZA ÚČASTNÍKA

ZMLUVNÝ PARTNER

Vydaný doklad

Rozsah školenia

Termín opakovania

Základné školenie

70 €

60 €

doklad

10 hod.

-

Opakované školenie

35 €

30 €

potvrdenie

4 hod.

1 x za 24 mesiacov

Aktualizačná odborná príprava

43 €

35 €

potvrdenie

4 hod.

1 x za 5 rokov

           
           

OBSLUHA KOTLOV (KURIČI) NTL, STL KOTOLNÍ NA RÔZNE DRUHY PALIVA

DRUH ŠKOLENIA

CENA ZA ÚČASTNÍKA

ZMLUVNÝ PARTNER

Vydaný doklad

Rozsah školenia

Termín opakovania

Obsluha nízkotl. kotlov do 100 kW

70 €

60 €

osvedčenie

12 hod.

-

Obsluha nízkotl. a stredotl.kotlov nad 100 kW

160 €

130 €

preukaz

12 hod.

1 x za 24 mesiacov

Aktualizačná odborná príprava

45 €

35 €

potvrdenie

6 hod.

1 x za 5 rokov

           
           

VIAZAČI BREMIEN

DRUH ŠKOLENIA

CENA ZA ÚČASTNÍKA

ZMLUVNÝ PARTNER

Vydaný doklad

Rozsah školenia

Termín opakovania

Základné školenie

65 €

45 €

preukaz

20 hod.

-

Opakované školenie

35 €

30 €

záznam

2 hod.

1 x za 24 mesiacov

Aktualizačná odborná príprava

45 €

35 €

záznam

3 hod.

1 x za 5 rokov

           
           

ŽERIAVNICI
( obsluha zdvíhacích zariadení skupiny Aa, Bb- žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou nad 1000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5000 kg, okrem mobilného a vežového žeriavu výložníkového typu a pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom skupiny A,ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách)

DRUH ŠKOLENIA

CENA ZA ÚČASTNÍKA

ZMLUVNÝ PARTNER

Vydaný doklad

Rozsah školenia

Termín opakovania

Základné školenie

95 €

80 €

doklad

16 hod.

-

Základné školenie - výložníky

70 €

60 €

potvrdenie

16 hod.

-

Opakované školenie

35 €

20 €

potvrdenie

6 hod.

1 x za 24 mesiacov

Aktualizačná odborná príprava

45 €

25 €

potvrdenie

6 hod.

1 x za 5 rokov

           
           

OBSLUHA ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ (ZVISLE POSUVNÉ BRÁNY, ZZ NEZARADENÉ DO TRIED)

DRUH ŠKOLENIA

CENA ZA ÚČASTNÍKA

ZMLUVNÝ PARTNER

Vydaný doklad

Rozsah školenia

Termín opakovania

Základné školenie

65 €

40 €

doklad

podľa typu

-

Opakované školenie

25 €

20 €

potvrdenie

4 hod.

1 x za 24 mesiacov

Aktualizačná odborná príprava

35 €

25 €

potvrdenie

4 hod.

1 x za 5 rokov

           
           

OBSLUHA ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ
 ( POHYBLIVÁ PRACOVNÁ PLOŠINA S MOTOROVÝM POHONOM A S VÝŠKOU ZDVIHU NAD 1,5 M )

DRUH ŠKOLENIA

CENA ZA ÚČASTNÍKA

ZMLUVNÝ PARTNER

Vydaný doklad

Rozsah školenia

Termín opakovania

Základné školenie

85 €

65 €

doklad

podľa typu

-

Opakované školenie

40 €

28 €

potvrdenie

4 hod.

1 x za 24 mesiacov

Aktualizačná odborná príprava

50 €

38 €

potvrdenie

4 hod.

1 x za 5 rokov

           
           

OBSLUHA STAVEBNÝCH STROJOV

DRUH ŠKOLENIA

CENA ZA ÚČASTNÍKA

ZMLUVNÝ PARTNER

Vydaný doklad

Rozsah školenia

Termín opakovania

Základné školenie

135 €

99 €

doklad

16 hod.

-

Obsluha ďalšieho stroja

80 €

65 €

doklad

8 hod.

-

Opakované školenie

54 €

40 €

záznam

4 hod.

1 x za 24 mesiacov

Aktualizačná odborná príprava

70 €

50 €

záznam

8 hod.

1 x za 5 rokov

           
           

OBSLUHA MOTOROVÝCH PÍL

DRUH ŠKOLENIA

CENA ZA ÚČASTNÍKA

ZMLUVNÝ PARTNER

Vydaný doklad

Rozsah školenia

Termín opakovania

Základné školenie *

90 €

80 €

preukaz

8 hod.

-

Opakované školenie *

40 €

35 €

záznam

2 hod.

1 x za 24 mesiacov

Aktualizačná odborná príprava *

45 €

40 €

záznam

4 hod.

1 x za 5 rokov

           
           

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ V ELEKTROTECHNIKE  (vyhl. č. 508/2009 Z.z.)

DRUH ŠKOLENIA

CENA ZA ÚČASTNÍKA

ZMLUVNÝ PARTNER

Vydaný doklad

Rozsah školenia

Termín opakovania

(§20) Poučený pracovník

15 €

10 €

potvrdenie

4 hod.

1 x za 24 mesiacov

(§21) Elektrotechnik

90 €

80 €

osvedčenie

16 hod.

-

Aktualizačná odborná príprava

45 €

25 €

potvrdenie

6 hod.

1 x za 5 rokov

(§22) Samostatný elektrotechnik

110 €

95 €

osvedčenie

20 hod.

-

Aktualizačná odborná príprava

45 €

25 €

potvrdenie

6 hod.

1 x za 5 rokov

(§23) Elektrotechnik na riadenie činnosti

120 €

105 €

osvedčenie

24 hod.

-

Aktualizačná odborná príprava

45 €

25 €

potvrdenie

6 hod.

1 x za 5 rokov

           

Ceny školení sú uvedené bez DPH

           

Vysvetlivky:

zmluvní partneri sú klienti, s ktorými má spoločnosť Karenis s.r.o. uzatvorenú zmluvu o poskytovaní BOZP a OPP

služieb alebo zmluvu o poskytovaní školení.

 

V cene školenia je občerstvenie (káva, čaj, nealkoholické nápoje)

 

Poznámky: * - tieto školenia zabezpečujeme prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti KARENIS SR s.r.o.

 

Aktuálne novinky