Kontakt

Adresa školiaceho strediska: spoločnosti:                                                                                  
Korešpondenčná adresa:
 
KARENIS s.r.o.                                                         
Radová 15
949 01 Nitra 1                                                          
mobil: 0948/522 646 – konateľ
 
 
Sídlo spoločnosti:
 
KARENIS s.r.o.
Ružová 20
IČO: 36 552 437                                           
IČ DPH: SK2021723968
 
mobil: 0948/522 646 – konateľ 
e-mail: karenis@karenis.sk                      
 
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo:13840/N
 
 
 korešpondenčná adresa a adresa školiaceho strediska:
 
KARENIS s.r.o. , Radová 15, 949 01 Nitra
Aktuálne novinky