Oprávnenie č. 0053/20/12PZ - S - Bg, h/ OPR - odborné prehliadky, odborné skúšky plynových zariadení KARENIS s.r.o.

 

Aktuálne novinky