Kontroly požiarnych uzáverov

POŽIARNE DVERE - POTREBUJETE SA ZORIENTOVAŤ ?

VYKONÁVAME KONTROLY POŽIARNYCH UZÁVEROV PODĽA VYHLÁŠKA Č. 478/2008 Z.Z. MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
 
AKÉ PROTIPOŽIARNE DVERE ?
  
Protipožiarne dvere sú dvere, ktorých úlohou je určitý čas odolávať požiaru, respektíve zabrániť jeho prechodu cez požiarny uzáver.
 
Základom každých protipožiarnych dverí je ich špecifikácia, ktorú určuje kód požiarnej odolnosti. Napr. EI30 (EW30) D3 -C, na ktorého základe Vám vieme ponúknuť správny typ čo sa týka typu materiálu z ktorého sú dvere zhotovené a rovnako jeho vlastností.
  
Z tohto kódu je zrejmé akú odolnosť dvere musia obsahovať. Na jednej strane je to časový údaj a rovnako aj údaj EI a číselná hodnota (brániace šíreniu tepla) prípadne EW a číselná hodnota (v minútach) obmedzujúce šírenie tepla.
 
Základom je druh použitej konštrukcie, o ktorej nám hovorí označenie D3 (drevené), D2 (dvere zhotovené z horľavých aj nehorľavých materiálov) a D1 oceľové (zhotovené výlučne z nehorľavých mat.). V praxi to znamená že pokiaľ máte podľa požiarnej specifikácie kód EI30 D3, môžete použiť protipožiarne dvere drevené, ale ak vzhľadom k umiestneniu dverí a frekvencii otvárania prípadne frekvetovanému priechodu (mechan.poškodenie a pod.) je vhodnejšie použitie oceľových (D1), doporučujeme oceľové. Tie spĺňajú aj parametre drevených. Neplatí to však opačne. T.z., ak máte v projekte pri špecifikácii materiálu kód D1, neviete tieto dvere nahradiť D3, teda drevenými - pri následnej kolaudácii by Vám tieto dvere neuznali.
 
PROTIPOŽIARNE DVERE
 
Drevené protipožiarne dvere EI EW 30 D3-C máme certifikované aj do pôvodnej zabetónovanej zárubne, t.z. že nie je nutné meniť pôvodnú zárubňu hlavne ak rekonštruujete a viete ušetriť na cene protipožiarneho uzáveru. Rovnaké platí aj pri našich oceľových požiarnych dverí EI EW30 D1 - C ktoré viete osadiť do zabetónovanej pôvodnej zárubne. Platí ale dôležité pravidlo, že zárubňa musí byť v medziach kolmosti a to  +- 2mm/2000mm. Pri väčšom prehnutí hrozí že dvere do zárubne neosadíte, keďže z dverí nie je možné upravovať horný falc, zužovať šírku a pos. Jediná možná úprava (a to len pri drevených PO dverách) je ich spílenie odspodu do 20mm.
 
Súčasťou požiarnych uzáverov býva zvyčajne zatváracie zariadenie - samozatvárač, ktorý slúži na korektné uzatvorenie požiarných dverí/uzáveru. Musí byť samozrejme funkčný, a mať požiarny certifikát.
 
Protipožiarne uzávery sa delia na uzávery:
  • EI - brániace šíreniu požiaru (predtým PB) - Sleduje sa u nich priamo povrchová teplota na strane odvrátenej od požiaru.
  • Tieto prvky splňujú prísnejšie požiadavky na požiarnu bezpečnosť a preto môžu byť použité aj tam, kde sú požadované uzávery EW. Inštalujú sa spravidla pri vstupoch do chránených únikových ciest.
  • EW - omedzujúce šírenie požiaru (predtým PO) - Sleduje sa množstvo sálavého tepla, vyžarujúce z povrchu na strane odvrátenej od požiaru v určenej vzdialenosti.
  • S - dymotesné, proti prieniku dymu (predtým K)
  • C - požiarne uzávery s funkčným vybaveným zatváracím, samozatváracím alebo odblokovacím mechanizmom (predtým S)
 
 
Protipožiarne uzávery sa podľa bodu 1) a 2) zaraďujú do stupnice:
 
15, 30, 45, 60 a 90 minut na základe prevedených skúšok
 
Druh použitej konštrukcie z hľadiska horľavosti a spôsobu zabudovania použitých stavebných hmôt sa vyjadruje písomnou značkou D1, D2, D3
 
 
 
 
 

 

Aktuálne novinky